Spółka potwierdziła, że w przyszłości może kontynuować zakupy, zarówno w Bitcoin jak i Ethereum.

Reddit, popularna platforma mediów społecznościowych, ujawniła w zgłoszeniu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), że zainwestowała część swoich nadwyżek rezerw gotówkowych w Bitcoin.

„Zainwestowaliśmy część naszych nadwyżek rezerw gotówkowych w Bitcoin i Ether, a także nabyliśmy Ether i Matic jako formę płatności za sprzedaż niektórych wirtualnych towarów, co możemy kontynuować w przyszłości” – stwierdzono w zgłoszeniu. „Nasze inwestycje w kryptowaluty dla celów skarbowych ograniczają się do Bitcoina, Etheru i wszelkich innych kryptowalut, które SEC, Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi lub wysocy rangą pracownicy takich organów regulacyjnych mogą, w drodze publicznych oświadczeń lub wytycznych, zidentyfikować jako prawdopodobnie nie jest zabezpieczeniem.”

Decyzja o przeznaczeniu środków na Bitcoin odzwierciedla wiarę Reddita w długoterminowy potencjał Bitcoina, pomimo jego krótkoterminowej zmienności. Inwestując w Bitcoin, Reddit dołącza do rosnącej listy firm, które dodały BTC do swoich bilansów jako zabezpieczenie przed dewaluacją waluty fiducjarnej.

Posunięcie Reddita sygnalizuje również szerszy trend instytucjonalnego przyjęcia Bitcoina, ponieważ coraz więcej firm dostrzega propozycję wartości BTC w dzisiejszym zmieniającym się krajobrazie finansowym. Chociaż Reddit nie ujawnił konkretnej ilości zakupionych Bitcoinów, decyzja o inwestycji w Bitcoin podkreśla jego wiarę w odporność i potencjał BTC jako magazynu wartości i narzędzia inwestycyjnego.