Według kierownika działu badań nad aktywami cyfrowymi w VanEck, VanEck jest pierwszą firmą w Stanach Zjednoczonych, która złożyła wniosek o utworzenie funduszu Solana ETF.

VanEck, będący jednym z pierwszych emitentów funduszy typu spot Bitcoin (ETF) w Stanach Zjednoczonych, złożył wniosek o nowy fundusz ETF Solana. Matthew Sigel, szef działu badań nad aktywami cyfrowymi w firmie VanEck, ogłosił 27 czerwca, że firma złożyła wniosek o utworzenie funduszu ETF Solana w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Celem nowego funduszu o nazwie VanEck Solana Trust jest wykorzystanie kapitału Solany zdecentralizowany charakter, wysoka użyteczność i ekonomiczna wykonalność, powiedział Sigel. Według dyrektora trust jest pierwszym wnioskiem o założenie funduszu ETF Solana w Stanach Zjednoczonych.

W poście Sigel przedstawił kilka uwag na temat powodów, dla których firma uważa SOL za towar:

„Wierzymy, że natywny token SOL działa podobnie do innych towarów cyfrowych, takich jak Bitcoin i Ether. Służy do płacenia opłat transakcyjnych i usług obliczeniowych w łańcuchu bloków. Podobnie jak eter w sieci Ethereum, SOL można handlować na platformach aktywów cyfrowych lub wykorzystywać w transakcjach peer-to-peer.”

W zgłoszeniu do SEC VanEck sprecyzował, że oczekuje się, że fundusz będzie notowany na giełdzie Cboe BZX Exchange, jeśli zostanie zatwierdzony przez SEC.

W zgłoszeniu stwierdzono, że fundusz będzie codziennie wyceniał swoje akcje przy użyciu indeksu MarketVector Solana Benchmark Rate. Indeks ten jest obliczany na podstawie cen dostarczanych przez platformy transakcyjne, które MarketVector uważa za pięć najlepszych platform transakcyjnych SOL, zgodnie z wiodącym w branży raportem przeglądowym CCData Centralized Exchange Benchmark.