Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/ksweb/public_html/business/webzero.pl/wp-content/themes/webzero/functions.php on line 73
Polityka prywatności - Webzero

Zawartość koszyka:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) –informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Wojciech Bogacki Konkretnestrony.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapoznania się i udzielenia odpowiedzi, tam gdzie to konieczne, na wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie (www.konkretnestrony.pl).

3.Posiada Pani/Pan w określonych przez obowiązujące przepisy prawa sytuacjach prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia,ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Wojciech Bogacki Konkretnestrony.

5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz później przez okres maksymalnie 24 m-c.

7. Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane dla udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgodyPani/Pana na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

10. Pani/Pana dane nie będą profilowane